پرداخت به موقع شارژ ماهیانه

پرداخت شارژ ماهیانه

تقاضا برای پرداخت شارژ ماهیانه

بدین وسیله مدیریت ساختمان ، از کلیه ساکنین تقاضا می نماید که شارژ واحد مسکونی خود را در برج مهتاب به موقع پرداخت نمایند ، برای پرداخت هزینه های جاری ساختمان و رفع مشکلات ، مدیریت ساختمان نیازمند پرداخت به موقع شارژ می باشد .

از همکاری کلیه ساکنین متشکریم .

 

 

 

 

Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses