تعمیر مینی چیلر ها توسط تکنسین شرکت آپرا

مینی چیلر

تعمیر مینی چیلرها برای سیستم سرمایشی

تکنسین شرکت اپرا به همراه مسئول تاسیسات ساختمان در روزهای یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه در برج مسکونی مهتاب برای تعمیر مینی چیلرها حاضر می باشند ، در صورتی که سیستم سرمایش واحد ساختمانی شما با مشکل مواجه است ، لطفا جهت تعمیر با مدیریت ساختمان هماهنگی لازم را بهم آورید  

 

 

 

 

Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses